Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Great Sphinx, Giza Nekropolis

Great Sphinx, Giza Nekropolis

Great Sphinx, Giza Nekropolis

Great Sphinx, Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

View from Giza Nekropolis

View from Giza Nekropolis

View from Giza Nekropolis

View from Giza Nekropolis

Camel at Giza Nekropolis

Camel at Giza Nekropolis

Museum at Giza Nekropolis

Museum at Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Pyramid of Djoser

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Pyramid of Djoser

Pyramid of Djoser

Bent Pyramid

Bent Pyramid

Way down into the Bent Pyramid

Way down into the Bent Pyramid

Inside the Bent Pyramid

Inside the Bent Pyramid

Inside the Bent Pyramid

Inside the Bent Pyramid

Giza Nekropolis

Giza Nekropolis

Statue of Ramses II

Statue of Ramses II

Cairo

Cairo

Mosque of Muhammad Ali

Mosque of Muhammad Ali

Mosque of Muhammad Ali

Mosque of Muhammad Ali

Mosque of Muhammad Ali

Mosque of Muhammad Ali

Way to ride a train in Cairo =)

Way to ride a train in Cairo =)